Отвечен
Ответ дан в теме https://fl.userecho.com/topic/461302-pri-nazhatii-na-opublikovat-otvet-nichego-ne-proishodit-dajte-vozmozhnost-rabotat-ili-poyasnite/

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho